2EDU #22. Jak zbudowane są kursy online Masterclass.com?

2EDU #22. Jak zbudowane są kursy online Masterclass.com?